Giới thiệu ABS

Phòng Môi Giới Năng Động ABS là một trong ba phòng môi giới của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bản Việt. Với sứ mệnh mang lại giá trị bền vững cho khách hàng, ABS quyết tâm chọn "Năng động - Kiên trì - Chính trực" là giá trí cốt lõi trong mọi hoạt động của mình. Mỗi thành viên trong tập thể ABS luôn là một mắt xích quan trọng, đầy đủ về kiến thức, kỹ năng và đạo đức để tự tin khẳng định mình trong công việc và cuộc sống.

Hỗ trợ dịch vụ

Biểu phí Dịch vụ

Bảng giá Giao dịch

Giao dịch Trực tuyến

Mở tài khoản

Hướng dẫn Giao dịch

Hỗ trợ Khách hàng

Nhận Báo Cáo qua Email

Để lại Email của bạn để nhận những báo cáo phân tích mới nhất từ các chuyên gia của ABS và VCSC.

Sự kiện đặc biệt

Đối tác