TRIẾT LÝ KINH DOANH INAMORI KAZUO

NIKKEI TOP LEADER
1 1 1 1 5 (Đánh giá 0 lượt)

Đã mượn Ngày có sách: 2019-06-05

Người mượn: Đinh Nhật Quang

Phân loại: Gương kinh doanh thành công

Đánh giá sách

Đánh giá