Chương trình Huấn luyện và Đào tạo Thực Tập Sinh Tài Năng - Lần 1 năm 2019


7 lượt xem 21-02-2019

Chương trình Huấn luyện và Đào tạo Thực Tập Sinh Tài Năng - Lần 1 năm 2019


Tháng 03 này Phòng Môi Giới Năng Động (ABS | VCSC) sẽ tiếp tục thực hiện Chương trình Thực Tập Sinh Tài Năng với hơn 50 sinh viên từ các Trường Đại Học trong Khu vực TP.HCM.

Đăng ký tham gia