Phù thủy sàn chứng khoán

Jack D. Schwager
1 1 1 1 1 (Đánh giá 2 lượt)

Đã mượn Ngày có sách: 2019-06-25

Người mượn: Phạm Dũng

Phân loại: Tài chính

Đánh giá sách

Đánh giá

 • Nguyễn Thành Đông
  1 1 1 1 1

  Cái tên nói lên tất cả. Sách hay, rất thích hợp dành cho các nhà đầu tư đang tìm một hướng đi đúng đắn trên thị trường chứng khoán

  2018-08-26 17:06:22
 • Nguyễn Thành Đông
  1 1 1 1 1

  Cái nên nói lên tất cả. Sách hay, rất thích hợp dành cho các nhà đầu tư đang tìm một hướng đi đúng đắn trên thị trường chứng khoán

  2018-08-26 17:04:37