Nhà giả kim

Paulo Coelho
1 1 1 1 1 (Đánh giá 1 lượt)

Có ở thư viện
Mượn sách

Phân loại: Văn học

Đánh giá sách

Đánh giá

  • Admin ABS
    1 1 1 1 1

    [Tú FESE] Những người Anh nói với mình rằng: Nếu em không làm những việc này, thì bây giờ em có thể đi học nhiều hơn, đi làm thêm kiếm tiền, đi du lịch, sau này tốt nghiệp cũng đi làm, có thể 1 công việc ổn định như hàng triệu người khác nhưng nếu em làm em sẽ khác biệt, dù hiện tại không được công nhận, những việc đó có thể thất bại nhưng em sẽ là người đi những bước đi, đặt những viên gạch đầu tiên. Và kết quả thì không phải ngày 1 ngày hai mà có được. Mình không nghĩ được nhiều như vậy, rất nhiều việc mình đang làm là điều mình không thích, nhưng vì mục tiêu khi mình làm là : "Chia sẻ những giá trị mình đã, đang và sẽ nhận được cho các thế hệ sau của mình" Trong cuốn sách Nhà giả kim mình đọc, thì chắc 1 điều rằng chỉ cần bạn muốn làm thì cả vũ trụ này sẽ giúp đỡ bạn !!!

    2019-03-14 14:49:36